วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สื่อวิทยาศาสตร์

 
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หมายถึง สิ่งต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและจิตภาพ ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นความรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น